Circle Image
verified

Lisa Jiao
房贷经理

Lisa Jiao,于National Bank任取 加拿大本地MBA,多年各大银行从业经验。信息知识全面,倾听您的需要,与您共同制定最佳贷款方

 647-657-9968  Lisa.jiao@nbc.ca   详细信息